Search

វិធីបង្កើត Apple ID សំរាប់ App Store ប្រទេសកម្ពុជា ដោយមាន ឬមិនមាន VISA កាត


App Store របស់ Apple គឺសម្បូរទៅដោយ មិនត្រឹមតែ កម្មវិធី និងហ្គេម ត្រូវបង់លុយនោះទេ តែវាក៏សម្បូរ កម្មវិធី និងហ្គេម Free ច្រើនដែររួមមាន Facebook, Twitter, Skype និង Yahoo! Messenger ជាដើម។ ដើម្បីអាចដោនឡូដកម្មវិធី និងសេវា មិនគិតថ្លៃ មួយចំនួនរបស់ Apple តំរូវអោយលោកអ្នក ត្រូវបង្កើតគណនី Apple ID ជាមុនសិន។
បច្ចុប្បន្ន Apple បានបង្កើត App Store សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ ដូចនេះ លោកអ្នក អាចចុះឈ្មោះ ដោយប្រើ អសយដ្ឋាន ដែលនៅ ប្រទេសកម្ពុជាបាន ហើយ សំរាប់ការទូទាត់ ការទិញទំនិញវិញ គឺមាន 4 ជំរើស គឺ តាមរយៈកាត VISA, Master, Amex និង None។ None គឺជា ជំរើស សំរាប់លោកអ្នក ដែលមិនមានកាត VISA ហើយមិនមានតំរូវការទិញកម្មវិធី លើ App Store។

សំរាប់លោកអ្នក ដែលចង់ទិញកម្មវិធី ឬហ្គេម ដោយស្របច្បាប់ លើ App Store លោកអ្នក អាចប្រើ កាត ATM ប្រភេទ VISA បាន ហើយបច្ចុប្បន្ន មានធនាគារ ជាច្រើន បានផ្តល់សេវានេះ ដូចជា SBC, Acleda និង FTB ជាដើម។ ធនាគារ អាចនឹងគិតសេវាប្រចាំខែ សំរាប់ការប្រើ VISA កាត ហើយ VISA កាត របស់ធនាគារខ្លះ គឺប្រើបានតែ ក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះ។ លោកអ្នក គួរប្រើ VISA ដែលអាច ទូទាត់សាច់ប្រាក់ ក្រៅប្រទេសបាន។ សំរាប់ក្រុមការងារយើង យើងប្រើ កាត ATM VISA របស់ ធនាគារ SBC ព្រោះ ធនាគារនេះ មិនគិតថ្លៃសេវាកាត VISA រយៈពេល 1 ឆ្នាំដំបូង។
ផលប្រយោជន៍នៃការទិញហ្គេម ស្របច្បាប់ គឺលោកអ្នក មានសិទ្ធិទទួលបាន ការ Update ដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរហូត នៅពេលដែល ម្ចាស់កម្មវិធី update កម្មវិធី ឬហ្គេមរបស់គេ ហើយតំលៃ កម្មវិធី ឬហ្គេមល្បីៗ ភាគច្រើន គឺមិនថ្លៃទេ ត្រឹម $0.99 ប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីបង្កើតគណនីនេះ Apple ID សំរាប់ App Store ប្រទេសកម្ពុជា សូមអនុវត្តន៍ តាមវិធី ដូចខាងក្រោមនេះ។
 

តំរូវការជាមូលដ្ឋានៈ
-iPhone/ iPod Touch/ iPad ដែលភ្ជាប់អ៊ីនធើណែតតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ឫ WiFi
-គណនីអ៊ីម៉េល (Google, Yahoo, …)
ចំណាំ: សំរាប់ លោកអ្នក ដែលចង់បង្កើត Apple ID ដោយមិនចាំបាច់មាន វីសា ឫក្រេឌីតកាត សំរាប់ App Store (United State) សូមចូលទៅទីនេះ: http://wp.me/p1DX6F-1vI

វិធីបង្កើត

1.ជាដំបូង សូមចុចបើកកម្មវិធី App Store រួចចុច Top 25 នៅផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់មក ចុច Top Free នៅម៉ឺនុយខាងលើ។ ចុចលើកម្មវិធី ណាមួយ រួចចុចលើប៊ូតុង FREE-> INSTALL បន្ទាប់មក រើសយក Create New Apple ID។
Apple IDApple IDApple IDApple IDApple IDApple ID

2. រើសយក Store: Cambodia ហើយចុចប៊ូតុង Next។ រំកិលអេក្រង់ទៅខាងក្រោម រួចចុចប៊ូតុង Agree។
Apple ID-AccountApple IDApple IDApple ID

3. បន្ទាប់មក ធ្វើការវាយព័ត៌មានចូលដូចតទៅៈ
– Email: វាយឈ្មោះអ៊ីម៉េលណាមួយ ដែលលោកអ្នក កំពុងប្រើ (ឈ្មោះអ៊ីម៉េលនេះ នឹងក្លាយជា ឈ្មោះ Apple IDរបស់លោកអ្នក)
– Password: វាយលេខសំងាត់សំរាប់គណនី Apple ID (លេខសំងាត់នេះ ត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ ក៏អក្សរធំមួយ និងលេខមួយដែរ)
– Verify: វាយលេខសំងាត់ម្តងទៀត
– Question: សរសេរសំណួរអ្វីក៏បាន
– Answer: សរសេរចំលើយនៃសំណួរខាងលើ
– Month: ខែដែលលោកអ្នកកើត
– Day: ថ្ងៃដែលលោកអ្នកកើត
– Year: ឆ្នាំដែលលោកអ្នកកើត
រួចចុចប៊ូតុង Next
Apple IDApple IDApple ID
 

ជំរើសទូទាត់ None សំរាប់អ្នកមិនមាន VISA កាត

4.1. សំរាប់អ្នកដែលមាន VISA កាត សូមរំលងទៅជំហានទី 4.2។ តែសំរាប់អ្នក ដែលមិនមាន VISA កាត សូម រើសយក None ក្នុងប្រអប់ Payment Method បន្ទាប់មក បំពេញព័ត៌មានដូចតទៅៈ
– iTunes Gift Cards and Certificates: សូមទុកទំនេរ រំលងចោល
– Title: រើសយក Mr. ឫ Ms.
– First Name: ឈ្មោះលោកអ្នក (មិនចាំបាច់វាយឈ្មោះពិតក៏បាន)
– Last Name: ត្រកូលរបស់លោកអ្នក
– Address: វាយលេខផ្ទះ និងលេខផ្លូវ
– Province: រើសក្រុង ឬខេត្ត
-Postal: វាយ 12000 សំរាប់ប្រៃសណីយទូទៅ (ចំណាំ: សំរាប់អ្នកនៅភ្នំពេញ អាចរកលេខប្រៃសណីយខណ័្ឌដែលខ្លួនស្នាក់នៅ តាមរូបខាងក្រោម)
– Phone: វាយលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក (កូឡោនទីមួយ សំរាប់ក្បាលប្រព័ន្ធ ហើយកូឡោនទីពីរ សំរាប់លេខទូរស័ព្ទ)
រួចចុចប៊ូតុង Next-> Done
ចំណាំ: ជំរើស None នឹងបង្ហាញក្នុងប្រអប់ Payment Method លុះត្រា តែលោកអ្នក បើក App Store ហើយ ចុចដោនឡូដកម្មវិធីដែល Free រួចសឹុមចុះឈ្មោះ បង្កើត Apple ID តាមក្រោយ ទើបឃើញពាក្យថា None នេះ
Apple ID-AccountApple ID-AccountApple ID-AccountApple ID-Account
 

ជំរើសទូទាត់តាម VISA សំរាប់អ្នកមាន VISA កាត

4.2. សំរាប់លោកអ្នក ដែលប្រើ VISA កាត សូមរើសយក VISA ក្នុងប្រអប់ Payment Method រួចវាយ ព័ត៌មានកាត VISA របស់លោកអ្នក ចូល:
PAYMENT CARD
– Card Number: សូមវាយលេខកាត (លេខកាត 16 ខ្ទង់ ដែលនៅផ្នែកខាងមុខកាត)
– Security Code: សូមវាយលេខកូដសុវត្ថិភាព (លេខ 3 ខ្ទង់ ដែលនៅខាងក្រោយកាត)
EXPIRATION DATE
– Month: វាយខែ ដែលកាត VISA អស់សុពលភាព (រកមើលពាក្យ VALID THRU ដែលនៅផ្នែកខាងមុខកាត)
– Year: វាយឆ្នាំ ដែលកាត VISA អស់សុពលភាព (រកមើលពាក្យ VALID THRU ដែលនៅផ្នែកខាងមុខកាត)
ចំណាំ: បើសិនលោកអ្នក មិនច្បាស់ទាក់ទងនឹង ព័ត៌មានកាត VISA គួរសួរបញ្ជាក់ ធនាគារ របស់លោកអ្នក
Apple ID-AccountApple ID-Account
 
បន្ទាប់មក រួចវាយ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចូល:
– Title: រើសយក Mr. ឫ Ms.
– First Name: ឈ្មោះលោកអ្នក (មិនចាំបាច់វាយឈ្មោះពិតក៏បាន)
– Last Name: ត្រកូលរបស់លោកអ្នក
– Address: វាយលេខផ្ទះ និងលេខផ្លូវ
– Province: រើសក្រុង ឬខេត្ត
-Postal: វាយ 12000 សំរាប់ប្រៃសណីយទូទៅ (ចំណាំ: សំរាប់អ្នកនៅភ្នំពេញ អាចរកលេខប្រៃសណីយខណ័្ឌដែលខ្លួនស្នាក់ តាមរូបខាងក្រោម)
– Phone: វាយលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក (កូឡោនទីមួយ សំរាប់ក្បាលប្រព័ន្ធ ហើយកូឡោនទីពីរ សំរាប់លេខទូរស័ព្ទ)
រួចចុចប៊ូតុង Next-> Done
Apple ID-AccountApple ID-AccountApple ID-Account
5. ចូលទៅបើកអ៊ីម៉េលរបស់លោកអ្នក នោះលោកអ្នក នឹងបានឃើញ ម៉េលមួយពី Apple។ បើកម៉េលនោះ រួចចុចលើពាក្យ Verify Now។ បន្ទាប់មកវាយ ឈ្មោះអ៊ីម៉េល និងលេខសំងាត់ ដែលលោកអ្នក បានចុះឈ្មោះ កាលពីជំហានទី 3 រួចចុចប៊ូតុង Verify Address ជាការស្រច។ ប៉ុណ្ណេះ លោកអ្នក មានគណនី Apple ID ប្រើនឹងគេហើយ។
Apple IDApple IDApple IDApple ID
 

សាកល្បងដោនឡូដហ្គេម ឬកម្មវិធី Free

6. សំរាប់លោកអ្នក ដែលប្រើប្រព័ន្ធ iOS 5.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ អាចសាកល្បង កម្មវិធី iKhmerNews ដោយឥតគិតថ្លៃពី App Store ដោយចូលទៅ Search រួចវាយពាក្យ iKhmerNews។ បន្ទាប់មក ចុចលើប៊ូតុង FREE-> INSTALL APP រួចវាយ គណនី Apple ID របស់លោកអ្នក ចូល ដើម្បីដោនឡូដ។
iKhmerNewsiKhmerNewsiKhmerNewsiKhmerNews
iKhmerNewsiKhmerNewsiKhmerNewsiKhmerNews
 
7. ឬអាចសាកល្បង កម្មវិធីមើលហ៊ុងស៊ុយលេខទូរស័ព្ទ​ ‘SimFengShui’ របស់ក្រុមការងារយើង ដោយឥតគិតថ្លៃ បាន ដោយចូលទៅដោនឡូដកម្មវិធីនេះ ពី App Store ដោយបើក App Store ហើយក្នុងប្រអប់រាវរក សូមវាយពាក្យ SimFengShui។ ចុចប៊ូតុង FREE-> INSTALL រួចវាយគណនី Apple ID របស់លោកអ្នក ចូល។
កម្មវិធី SimFengShui ក៏មានផងដែរ សំរាប់ប្រព័ន្ធ Android (2.2 up) ហើយអាចដោនឡូដបានពី⁣ Play Store
Sim FengShuiSim FengShuiSim FengShuiSim FengShui
ហើយបើសិនលោកអ្នក​ គិតចង់ Donate អោយវ៉ិបសាយ​ និងក្រុមការងារ អភិវឌ្ឍកម្មវិធីនេះ នោះលោកអ្នក គ្រាន់តែ ចុចលើ ផ្ទាំងផ្សាយ ពាណីជ្ជកម្ម ដែលនៅ ផ្នែកខាងក្រោម នៃកម្មវិធី ជាការស្រេច។ ចុចមួយដង ស្មើនឹងបរិច្ចាក $0.1។
Sim FengShuiSim FengShuiSimFengShui.10SimFengShui.11
 

សាកល្បងទិញកម្មវិធីពី App Store

8. សំរាប់លោកអ្នក ដែលប្រើគណនី មាន VISA កាត លោកអ្នក អាចទិញកម្មវិធី CamTelCodes របស់ក្រុមការងារយើង ដែលមានតំលៃត្រឹម $0.99 ប៉ុណ្ណោះ។ ជាមួយកម្មវិធីនេះ លោកអ្នក អាចប្រើ ឆែកមើលបណ្តាលេខកូដទាំងឡាយ របស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់ នៅប្រទេស កម្ពុជា ហើយកូដទាំងនោះមានដូចជា កូដឆែកទឹកប្រាក់ កូដបញ្ចូលទឹកប្រាក់ កូដទិញបទចំរៀង កូដទិញកញ្ចប់អ៊ីនធើណែត និងកូដផ្សេងៗទៀត។ កម្មវិធីនេះ ជាកម្មវិធី Universal គឺទិញតែម្តង អាចប្រើបានទាំងនៅលើ iPhone និង iPad។ ដើម្បីទិញកម្មវិធីនេះ ជាដំបូង សូមបើក App Store ហើយក្នុងប្រអប់រាវរក សូមវាយពាក្យ CamTelCodes រួចចុច $0.99-> BUY APP រួចវាយគណនី Apple ID របស់លោកអ្នក ចូល៕
Sim FengShuiApple ID-AccountApple ID-AccountApple ID-Account
Apple ID-AccountApple ID-AccountApple ID-AccountCamTelCodes
 

លេខប្រៃសណីយសំរាប់ខណ័្ឌផ្សេងៗនៅភ្នំពេញ:

Phnom-Penh-Postal-Codes
Loading...

ចូលរួមមតិតាមរយៈ Facebook