Search

[ព័ត៌មាន] iPhone ម៉ូដែលក្រោយៗ នឹងជាទូរសព័្ទពិភពលោក

20110520-185703.jpgApple ត្រូវបានគេជឿថា នឹងបង្កើតទូរសព័្ទដែលអាចប្រើបាន ជាមួយនឹងប្រពន័្ធបណ្តាញពិភពលោក គឺទាំង GSM និង CDMA


TAG


Loading...

ចូលរួមមតិតាមរយៈ Facebook