[អត្ថបទណែនាំ] វិធីដោះកូដ iPhone 3GS/4/4S ដែលជាប់កូដ ដោយប្រើ កម្មវិធី SAM

Unlock-iPhone​​​ 3GS/4/4S-Using-SAM

សំរាប់លោកអ្នក ដែលប្រើ iPhone 3GS/4/4S ប្រភេទ ជាប់កូដ ឥឡូវនេះ មានវិធីថ្មីមួយ ដែលរកឃើញ ដោយ Hacker ជនជាតិចិនឈ្មោះ លោកតា ស៊ុន (Loktar_Sun) អាចអោយ លោកអ្នក ដោះកូដ iPhone របស់លោកអ្នក បានដោយងាយស្រួល តាមរយៈការប្រើកម្មវិធី SAM របស់លោក Sam Bingner ‏ @sbingner។ ក្រោយដោះកូដ ដោយប្រើវិធីនេះ រួច លោកអ្នក មិនចាំបាច់ប្រើ ទ្រនាប់ស៊ីម ឬរង់ចាំ Ultrasn0w នោះទេ។ គុណវិបត្តិរបស់កម្មវិធីនេះ គឺវា អាចស្គាល់បានម្តង តែមួយស៊ីម ដែលបានធ្វើ ប៉ុណ្ណោះ ហើយបើចង់ប្រើជាមួយ ស៊ីមផ្សេងទៀត ត្រូវធ្វើឡើងវិញ ម្តងទៀត។  

  • ទំនាក់ទំនងយើង:
  • facebook
  • twitter
  • mail
  • google+

កម្មវិធីពាណីជ្ជកម្មរបស់អតិថិជន:

កម្មវិធី iOS យើង នៅលើ App Store:

កម្មវិធី Android យើងនៅ Google Store:

ផ្ទាំងពាណីជ្ជកម្ម:

ParisHotelMeySangCosmetic song168 How to Create Khmer Apple ID DonationBox.png
Khmer Unicode

ចំនួនអ្នកទស្សនា:

Cambodia 1071964
South Korea 32372
United States 31806
Vietnam 18472
Thailand 17163
ចំនួនទស្សនាសរុប: 1209492
ចំនួនទំព័រទស្សនាសរុប: 2695867
Powered By Google Analytics
Download Aurora